ISUZU 6 ล้อ 130 แรงม้า ปี 2007 สีนำ้เงิน

ISUZU 6ล้อ ELF 130

ปี 2007 สีขาว น้ำเงิน ทะเบียน 98-0391

เกียร์ธรรมดา เครื่อง 130 แรงม้า

เชื้อเพลิง ดีเซล

฿ 378000

ยาว5.0 เมตร สูง2.10 เมตร กว้าง 2.17